YAZIM KURALLARI

Özet Şablonu

Tam Metinler Şablonu

Bölümlü Metinler Kitabı Şablonu 

Özet Bildiriler

1- Özet bildirilerinin İNGİLİZCE OLMASI ZORUNLUDUR.

2- FARKLI YAZI FONTU KULLANANLAR, fontlarını iletişim kısmındaki mail adresine göndermelidirler.

3- İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir.

4- Özetler EN AZ 200, EN FAZLA 300 SÖZCÜKTEN oluşmalıdır. Onun altında yer alacak olan “Anahtar Kelimeler” bölümünde 5 TANE ANAHTAR KELİME yer almalıdır.

5- Özetlerde AD, SOYAD, UNVAN, KURUM, MAIL ADRESİ bilgilerinin bulunması zorunludur. Varsa ORCID numarası da yazılabilir. Bu bilgiler yazı tipi olarak Time New Roman ile yazılmalıdır. Yazı tipi boyutu ise 12 PUNTO olmalıdır

6- Özetlerde yer alan adların ilk harfi BÜYÜK, sonraki harfleri ise KÜÇÜK karakterlerde olmalıdır. Soyadlar ise tüm karakterler BÜYÜK olarak yazılmalıdır. Unvanların kısaltmasının da ilk harfi BÜYÜK, sonraki harfleri ise KÜÇÜK karakterlerde olmalıdır. Örnek: Prof. Dr. Hakan HAKYEMEZ

7- Özetin başlığındaki sözcüklerin ilk harfleri BÜYÜK, sonraki harfleri ise KÜÇÜK olmalıdır.

8- İngilizce özet başlıklarındaki “and, the, of, in, on, at, during, between, with, by, as, against” gibi bağlaç ve artikeller başlık ortasındaysa KÜÇÜK harflerle yazılmalıdır. Bu bağlaç ve artikeller başlığın başında veya virgül veya noktalı virgül dışındaki noktalama işaretlerinden sonra yazılıyorsa ilk harfleri BÜYÜK, sonraki harfleri KÜÇÜK olarak yazılabilirler. Ayrıca bir anlamına gelen “a” sözcüğü içinde yukarıdaki kurallar geçerlidir.

Poster Bildiriler

1- Özet için geçerli olan kurallar poster bildiriler için de geçerlidir.

Tam Metinler

1- Tam metinler sistemden yüklenecektir. Tam metninin kitap bölümünde yayımlanmasını isteyenlerin metinlerinin kitap bölümünde yer alıp almayacağına ilişkin inceleme hakemlerimiz tarafından gerçekleştirilecektir. YAPILAN İNCELEME SONUCUNDA UYGUN GÖRÜLEN METİNLER KİTAP BÖLÜMÜNDE, DİĞERLERİ İSE TAM METİNLER KİTABINDA YAYIMLANACAKTIR.

2- TAM METİN ŞABLONU’NA GÖRE GÖNDERİLMEYEN METİNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

3- Tam metinlerin 10.000 SÖZCÜĞÜ AŞMAMALIDIR.

4- Metinler “iThenticate veya Turnitin taramasından geçirilmektedir. Benzerlik oranı EN FAZLA %20 olmalıdır.

5- Metinde Time New Roman 12 PUNTO, DİPNOTTA 10 PUNTO kullanılmalı, SATIR VE PARAGRAF ARALIĞI 1,15 olmalıdır. Paragraflarda önceden 0nk ve sonradan 6nk bulunmalıdır.

6- Paragraflara BİR TAB (1,25CM) İÇERİDEN başlanmalıdır.

7- Metinlerde yazar(lar) ADI, SOYADI, UNVANI, KURUMU MAIL ADRESİNİ yazmalıdırlar. Varsa ORCID numarası da yazılabilir.

8- Metinlerde yer alan adların ilk harfi BÜYÜK, sonraki harfleri ise KÜÇÜK karakterlerde olmalıdır. Soyadlar ise tüm karakterler BÜYÜK olarak yazılmalıdır. Unvanların kısaltmasının da ilk harfi BÜYÜK, sonraki harfleri ise KÜÇÜK karakterlerde olmalıdır.

9- Blok alıntı yapıldığında alıntının tamamı BİR TAB (1,25CM) İÇERİDE olmalıdır. Alıntı bitirildiğinde KAYNAK VERİLMESİ GEREKLİLİĞİNE dikkat edilmelidir! Alıntı oranı metnin %20Sİ’Nİ GEÇEMEZ.

10-Ana başlıklardan sonra bir boşluk bırakılmalıdır.

11- Metinde APA atıf sistemi kullanılmalıdır.

12- Metnin yapısı şu şekilde olmalıdır(Kırmızı Başlıklar ZORUNLUDUR)

METİN BAŞLIĞI (Kod 1)
Sola yaslanmış bir şekilde hem Türkçe hem de İngilizce başlık tam olarak yalnızca ilk harfleri BÜYÜK, sonraki harfleri KÜÇÜK olacak şekilde yazılır. Türkçe başlıklarda yer alan bağlaçlar, başlık ortasındaysa KÜÇÜK harflerle yazılmalıdır. Bu bağlaçlar başlığın başında veya virgül veya noktalı virgül dışındaki noktalama işaretlerinden sonra yazılıyorsa ilk harfleri BÜYÜK, sonraki harfleri KÜÇÜK olarak yazılabilirler.

Bununla birlikte İngilizce özet başlıklarındaki “and, the, of, in, on, at, during, between, with, by, as, against” gibi bağlaç ve artikeller başlık ortasındaysa KÜÇÜK harflerle yazılmalıdır. Bu bağlaç ve artikeller başlığın başında veya virgül veya noktalı virgül dışındaki noktalama işaretlerinden sonra yazılıyorsa ilk harfleri BÜYÜK, sonraki harfleri KÜÇÜK olarak yazılabilirler. Ayrıca bir anlamına gelen “a” sözcüğü içinde yukarıdaki kurallar geçerlidir.

GİRİŞ
Çalışmanınız kuramsal/kavramsal çerçevesini referansları dâhil ederek buraya yazınız. Çalışmanızın amacını ve önemini belirtmelisiniz.

YÖNTEM
Çalışmanızın yöntem bölümünü buraya yazın.

ARA BAŞLIKLAR
1.Düzey: Ortalanmış, Kalın, Sözcüklerin Baş Harfleri BÜYÜK Geri Kalanı KÜÇÜK
2.Düzey: Sola yaslanmış, Kalın, Sözcüklerin Baş Harfleri BÜYÜK Geri Kalanı KÜÇÜK
3.Düzey: Sola yaslanmış, Kalın, Sözcüklerin Baş Harfleri BÜYÜK Geri Kalanı KÜÇÜK
4.Düzey: Sola yaslanmış, Kalın, Sözcüklerin Baş Harfleri BÜYÜK Geri Kalanı KÜÇÜK
5.Düzey: Sola yaslanmış, Kalın, Sözcüklerin Baş Harfleri BÜYÜK Geri Kalanı KÜÇÜK

– Tablo gösteriminde aşağıdaki örnek dikkate alınmalıdır. Gereklilik durumunda tablo başlığı hariç içindekiler 10 YA DA 9 PUNTO yazılabilir. Tablo ve başlığı ortalanmış olmalıdır.

Tablo 1 – Tablo Başlığı

 f%
Tablo maddeleri-1xxxxxxxxxxxxxxxx
Tablo maddeleri-2xxxxxxxxxxxxxxxx

 

ATIF (Yazı içinde)

Metin içi atıflarda yazarların soyadları ve eserin yayım yılıyla beraber, atıf yapılan kısmın alındığı sayfa numarasının da yazılması prensibini benimsiyoruz. Gerek paraphrase (yazarın dillendirdiği görüşü kendi cümlelerinizle tekrar yazmak), gerekse doğrudan alıntıda (yazarın cümlelerini tırnak içinde veya blok alıntıyla aynen aktarmak) sayfa numaralarının da parantez içinde verilmesi lazımdır. Eğer kaynak sayfalardan oluşmuyorsa (örneğin internetten alınan bir yazıysa), atıf yapılan kısmın kaçıncı paragrafta yer aldığı (Yazar Soyadı, Yıl, paragraf x) şeklinde belirtilmeli, x yerine paragrafın metindeki sırası yazılmalıdır.

Metinde Esere Yapılan İlk Atıf

Bir yazarlı            (İnalcık, 2016: 108)

İki yazarlı             (Daş ve Ospanova, 2019: 382-383)

Üç ve Daha Fazla Yazarlı  (Karauğuz vd., 2002: 9)

Yazar grupları (kısaltmayla anlaşılan)

Aynı parantez içinde birden fazla esere atıf yapılıyorsa, kaynakçada ÖNCE YAZILACAK OLAN İLK OLARAK YAZILIR.

Aynı yazara ait iki ya da daha fazla esere gönderme yapılıyorsa yayın yılına alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir: Örn. (Cemil Meriç, 2000a); (Cemil Meriç, 2000b).

Eserin yazarı belirtilmemişse alıntı yaparken eserin adının ilk birkaç sözcüğü kullanılır. Bu tür bir yapıta gönderme yapılırken kitabın adı eğik (italik) olarak yazılır ve ardından tarih belirtilir: Örn. Diğer bir kaynakta (Aile Eğitim Rehberi, 2008) belirtildiği gibi… veya Aile Eğitim Rehberi’nde (2008) belirtildiği gibi…

Eğer aynı soyadına sahip birden fazla yazara gönderme yapılıyorsa eserlerin yayın yılları farklı olsa bile, cümle içinde yazarların adları da belirtilmelidir. Örneğin: Turan Yay (1993); Gülsün Yay (2012).

Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ama kaynakçada yer almamalıdır. Örneğin: (Hikmet Öğüt, kişisel görüşme, Aralık 2000).

Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir. Örneğin: (alıntılayan Özcan, 200: 210); (aktaran Smith, 2012b: 45-52). Alıntılanan ya da aktarılan yapıttaki kaynak bilgilerine yer verilmez.

Atıfa ilişkin veya atıf haricinde açıklayıcı bilgiler, sayfanın altına dipnot eklenerek verilmelidir. Dipnottaki kaynak gösterimi metinle aynı olmalıdır.

KAYNAKÇA

Çalışma esnasında kullanılan ve atıf yapılan tüm kaynaklar (klasik metinler ve kişisel görüşmeler hariç) Kaynakça’ya eklenir. Çalışmada ATIF YAPILMAYAN ESERLERE KAYNAKÇA’DA YER VERİLMEZ.

Kaynakça’yı iki şekilde oluşturabilirsiniz. Bizim tercihimiz Miscrosoft Word programını kullanmanızdır, böylelikle hata payı sıfıra inecektir.

1- Microsoft Word’de Otomatik Olarak

1.Makale Microsoft Word’de yazılmaya başlanmadan önce, “Başvurular” sekmesinden “Kaynakları Yönet” ve “Stil” kısmına gidilir. Stilden “APA” seçilir.
2.“Kaynakları Yönet” kısmına tıklanır, açılan sekmede “Yeni” kısmına tıklanarak makalede kullanılan kaynaklar tek tek eklenir.

VEYA

1.Makaleyi Word’de yazarken, yaptığınız her alıntıdan sonra “Başvurular” sekmesinden “Alıntı Ekle”ye tıklayıp “Yeni Kaynak Ekle”yi seçin. Açılan sekmeden kullandığınız kaynağa ait bilgileri girip kaydedin. Bu şekilde kaynakları kullandıkça sisteme girmiş olacaksınız.
2.Makale bittikten sonra, “Başvurular”dan “Kaynakça” => “Kaynakça Ekle”ye tıkladığınızda, alıntı yaptığınız kaynakları uygun stilde belgenin sonuna ekleyecektir.

2- Manuel Olarak

Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Eğer yazar adı yoksa eser adı esas alınır. Bir yazarın birden çok eseri kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yapıtı kullanılmışsa eser adlarının alfabetik sırasına göre “2020a”, “2020b” şeklinde sıralanır.

1.Kitaplar

“Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Kitap adları başlığın ilk harfinden sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük ve eğik harflerle yazılır.

A-Tek Yazarlı ya da Editörlü Kitap

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.
Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.

B-İki ya da Daha Fazla Yazarlı ya da Editörlü Kitap

İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri. ve İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Yer: Yayınevi.

C-Gözden Geçirilmiş ya da Genişletilmiş Baskılar

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (Gözden geçirilmiş /genişletilmiş x. baskı). Baskı Yeri: Yayınevi.

D-Yazarı Belirsiz Kitaplar

Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. (Yıl). Yer: Yayınevi.

E-İki ya da Daha Fazla Ciltten Oluşan Kitaplar

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (x. cilt). Baskı Yeri: Yayınevi.

F-Çeviri Kitaplar

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. (Çevirmenin Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: Yayınevi.

G-Derlenmiş Bir Kitaptaki Yazı

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (s. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

H-Derlemede Yer Alan Bir Yazı ya da Bölüm

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Editörün adının/adlarının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (s. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

I-Başvuru Kitaplarındaki Bölüm ya da Yazı

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Yazının başlığı. Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde (s. sayfa numara aralığı). Baskı Yeri: Yayınevi.

2.Makaleler

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, varsa ay). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde(Sayı), Sayfa Numara Aralığı. doi: xxxxxx

3.Diğer Kaynaklar

A-Film

Yönetmenin Soyadı, Yönetmenin Adının Baş Harfleri. (Yönetmen). (Yıl). Filmin adı italik şekilde. Prodüksiyon şehri: Prodüksiyon şirketi ismi.

B-İnternet Kaynakları

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

C-Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezleri

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Kurumun Adı, Kurumun Yeri.

İngilizce yazılan makalelerde, atıf yaparken kullandığımız bir takım ifadeler de İngilizce yazılmalıdır. Aşağıda bunların bir tablosu sunulmaktadır.

Türkçeİngilizce
s.p.
Erişim Tarihi (tarih), (link)Retrieved from (link), on (tarih)
Çev.Trans.
b.t.n.d.
vd.et al.
veand
Yayımlanmamış Bitirme TeziUnpublished Dissertation
Yayımlanmamış Yüksek Lisans TeziUnpublished Master’s Thesis
Yayımlanmamış Doktora TeziUnpublished Doctoral Thesis
Yayımlanmamış Uzmanlık TeziUnpublished Expertise Thesis
aktaranas cited in