Yayın

  • Kabul edilen tüm özetler kongreden sonra e-kitap olarak (ISBN ve editörlü) İngilizce olarak yayınlanacaktır.
  • Tam metinler Türkçe veya İngilizce yazılmış olabilir. Sunum dili ile aynı olmak zorunda değildir.

Tam metin yayını için katılımcılara farklı seçenekler sunulmaktadır.

  1. Hakemlik sürecinden geçtikten sonra tercihe göre ISBN’li tam metinler kitabı,
  2. Uluslararası yayınevi  (Akademik Teşvik ve Doçentlik Başvurularında Uluslararası Yayınevi olarak kabul edilmektedir)  tarafından bir veya birden fazla uluslararası editörlü  e-kitapta kitap bölümü olarak, hakemlik sürecinden geçtikten sonra editörün kararına göre 25 Haziran 2023 tarihinde basılacaktır.
NOT: Tam metini Uluslararası Bölümlü Kitaba kabul edilmeyen katılımcılarımızın tam metinleri Tam Metinler Kitabında yayınlanacaktır ama istemezler ise yayınlatmak zorunda değillerdir. Aynı şekilde Uluslararası Bölümlü Kitaba tam metni uygun görülen yazarlarımız isterlerse tam metinlerini Tam Metinler Kitabında yayınlatabilirler. 

Tam metinler yukarıda belirtilen alternatiflerin sadece birini kullanabilir. Aynı anda hem Tam Metinler Kitabı hem de Uluslararası Bölümlü Kitapta tam metinlerini yayınlatamazlar. 

Tam Metinler Kitabı ve Uluslararası Editörlü kitap bölümü için bildirilerin son gönderilme tarihi kongre başlangıç tarihinden 1 gün öncedir. TAM METİN GÖNDERMEK ZORUNLU DEĞİLDİR. Tam metin göndermek isteyen katılımcılar belirtilen tarihe kadar Yazım Kuralları başlığı altındaki uygun şablona göre düzenleyerek sistemden tam metin yükleme seçeneği ile göndermeleri gerekmektedir.

Posterlerin jpg ya da pdf formatlarında kongre başlangıç tarihinden 1 gün öncesine kadar sistemden yüklenmeleri gerekmektedir.  

Sergilenmeye hak kazanan posterler için bir “Poster Oturumu” düzenlenecek olup, poster sahipleri posterlerinin sunumunu bu oturumda yapacaktır.