2.Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi

Özet Bildiri Kitapçığı
Tam Metinler Kitapçığı
Uluslararası Bölümlü Metinler Kitapçığı
Kongre Programı